schilderwerk

houtsanering

timmerwerk

glas

reiniging

Welkom bij VLD Vastgoedonderhoud, wij maken ons sterk voor multifunctioneel vastgoedonderhoud. Telefoon: 078-6171444

Multifunctioneel vastgoed onderhoud!

Voedingsindustrie

Schimmels, bacteriën en algen. Organisaties en bedrijven met hygiëne als hun professionele prioriteit, weten dat goede preventie-oplossingen schaars zijn. VLD Vastgoedonderhoud past in die gevallen coatings, kit en reinigingsmiddelen met actieve fungiciden toe van leveranciers met een exclusieve focus op micro-organismen. Onze toepassingen bieden een interessante keuze tussen coatings met een officiële toelating (coatings met een claim) en coatings die vanuit hun coatingkwaliteit passen binnen een strikt hygiëneprotocol (dus nadrukkelijk geen claim, maar wel goede kwaliteit die past binnen het hygiëne streven).

Werkzaamheden conform HACCP richtlijnen

In onze VGM plannen is een specifieke paragraaf opgenomen naar de richtlijnen van de HACCP. Deze normering vormt een basis om onze werkzaamheden uit te voeren. Wij kennen in ons plan van aanpak strikte richtlijnen voor onze medewerkers specifiek voor de voedingsindustrie. Zo kunnen wij naar keuze meerdere mogelijkheden aanbieden om het risico van contaminatie weg te nemen, zoals:

  • Gebruik van nieuwe werkkleding, schoenen en voorgeschreven PBM’s die on-site blijven;
  • Gebruik van nieuw niet eerder gebruikt non-paint materiaal

Alle in te zetten medewerkers worden middels opleiding, startwerkbesprekingen en een specifieke RI&E on-site instructie vóór elk project geïnstrueerd over:

  • belangrijkste achtergronden van voedselveiligheid en HACCP;
  • regels voor goede persoonlijke hygiëne en goede bedrijfshygiëne;
  • de vier typen besmettingen (allergenen, microbiologisch, chemisch en fysisch);
  • de wijze waarop onze onderhoudsschilder besmettingen kan voorkomen;
  • specifiek allergenenbeleid van de opdrachtgever;
  • aandachtspunten tijdens werkzaamheden ten aanzien van voedselveiligheid.

Daarnaast maken wij nadere afspraken met opdrachtgevers of en in welke mate on-site ATEX-richtlijnen van toepassing zijn zoals gebruik van specifieke vonkvrije stofzuigers en schuurapparaten en het al dan niet mogen gebruiken van afbrandapparatuur. Mochten er binnen organisaties specifieke BRC7 dan wel IFS eisen zijn dan stemmen wij onze projectuitvoering daarop af.